วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

18/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- ช่วยสอนแทน
19/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/1 ม.2/2 ป.3/3
- เวรขายของสหกรณ์
- บันทึกข้อมูลลงในสมุด
20/06/55

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน  ม.2/1
- ช่วยครูพี่เลี้ยงสอนกิจกรรมชุมนุม
- ทำความสะอาดห้องพักครู
21/06/55

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน  ม.2/2 ม.2/2 ป.3/3

22/06/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว ตรวจความเรียบร้อย
- สอน ป.3/1 ม.2/1 ม.2/2 ป.3/3
- เวรหน้าประตูโรงเรียน
- เวรขายน้ำแข็ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น