วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนชั้น ป.3


ควบคุมดูแลนักเรียนอนุบาล


สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง

นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน


จัดทำป้ายนิเทศก์

ส่งนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น