วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


30/07/55
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน 
31/07/55
 - กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/2  1 ชั่วโมง หลังจากสอนเสร็จ
- เวรขายของสหกรณ์ หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 13:30 น. 
01/08/55
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอน ม.2/1
02/08/55
- กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมแถวและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยควบคุมนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั่วโมง และได้ตักอาหารให้นักเรียนพร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วย
- สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 2 คาบ เสร็จแล้วพักเที่ยง เที่ยงครึ่งเข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
03/08/55 
- เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการ
ให้ความรู้แก่นักเรียน เสร็จแล้วเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ตอนพักเที่ยงมีเวรขายน้ำที่โรงอาหาร 
- ส่งแผนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น