วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

25/06/55 
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ควบคุมชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
พบครูพี่เลี้ยง
ประชุมผู้ปกครอง
26/06/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าพบนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
27/06/55

 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
ประชุม/ปฐมนิเทศก์ที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต 4
09/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าชั้นเรียนทำความรู้จักนักเรียน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
28/06/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
ช่วยควบคุมชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
29/06/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ขายน้ำแข็ง
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
1/07/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าประชุม
สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
2/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าสอน
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

03/07/55 
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
ช่วยควบคุมชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
04/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ขายน้ำแข็ง
ควบคุมแถวกลับบ้าน 
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
05/07/55 

รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าประชุม
สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน
06/07/55
รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
เข้าแถวหน้าเสาธง
ควบคุมแถว
เข้าชั้นเรียน
ควบคุมแถวกลับบ้าน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น